Julij 2024
Julij
PoToSrČePeSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Izvajalec projekta

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa

Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC Ljubljana)

UKC Ljubljana je javni zdravstveni zavod sekundarne in terciarne ravni, ki izvaja zdravljenje, pedagoško in znanstveno-raziskovalno dejavnost. UKC Ljubljana je s svojimi klinikami, inštituti in drugimi organizacijskimi enotami zadolžen za razvijanje specialističnih zdravstvenih dejavnosti in izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev v državi, za oblikovanje medicinske doktrine, uvajanje novih metod ter za spremljanje razvoja medicine v svetu in prenos pomembnih strokovnih, organizacijskih in raziskovalnih dosežkov iz tujine v nacionalni zdravstveni sistem na področjih medicine.

UKC Ljubljana je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda, ustanovljena z Odlokom o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center (Uradni list RS, št. 138/06, 27/07 in 52/15). Njegov ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ)

KIMDPŠ je bil ustanovljen leta 1971 in deluje kot samostojna enota znotraj UKC Ljubljana. Poslanstvo inštituta je vplivati na izboljševanje zdravja delovno aktivne populacije. Zadnja leta KIMDPŠ v svoje delo vnaša nove vsebine, značilne za podobne ustanove v Evropi in svetu, in skrbi za razvoj doktrine o zdravju delavcev v skladu s konvencijami in direktivami EU s področja zdravja in varnosti pri delu. Glavna področja dela KIMDPŠ predstavljajo poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in fiziologija dela, industrijska toksikologija in industrijska higiena, epidemiologija delovnega okolja, varnost in zdravje v prometu, psihologija in humanizacija dela, promocija zdravja pri delu ter medicina športa.
Med največjimi izzivi inštituta je oblikovanje doktrine na področju verifikacije poklicnih bolezni, spremljanja kroničnih vplivov onesnaževalcev v delovnem okolju ter preučevanja vpliva psihosocialnih dejavnikov na zdravje delavcev.
KIMDPŠ krepi področje promocije zdravja pri delu, ki vključuje skrb za zdravje aktivne populacije in ohranjanja zdravja starejših delavcev, ukrepe za povečanje zaposljivosti in ohranjanje delovnim mest za delavce s kroničnimi boleznimi ter programe pomoči pri vračanju delavcev na delo po dolgih bolniških odsotnostih.

KIMDPŠ organizira številna izobraževanja in strokovna srečanja za zdravnike specialiste medicine dela, druge strokovnjake s področja zdravja delavcev, voznikov in športnikov ter predstavnike delovnih organizacij. V sodelovanju s Katedro za javno zdravje skrbi za organizacijo podiplomskega študija medicine dela, prometa in športa, specializanti medicine dela, prometa in športa pa na inštitutu opravljajo velik del svojih obveznosti.